Místní knihovna v Mikulově
Naposledy aktualizováno: 24.01.2017 14:50:52
Čtenáři a návštěvníci knihovny
  2012 2013 2014 2015
registrovaní čtenáři 51 47 48 44 
z toho čtenáři do 15 let 19 14 11 10 
návštěvníci  453 460 407 377 
návštěvníci on-line služeb 3 3 7
                                 Výpůjčky
  2012 2013 2014 2015
naučná literatura 185 149 258 120 
krásná literatura 1835 1405 1572 1417 
naučná literatura pro děti 34 44 48
krásná literatura pro děti 441 293 435 303 
časopisy 814 945 821 583 
celkem 3309 2837 3134 2423 
                                Stav fondu
  2012 2013 2014 2015
naučná literatura 152 158 170  182
krásná literatura 1005 1060 1081  1140 
celkem 1157 1218 1251  1322 
 
Proces zabral 0.0043 sekund času a 0.71MB paměti.