Místní knihovna v Mikulově
Naposledy aktualizováno: 24.01.2017 14:50:52

 

 

Historie

 

Knihovna se nacházela v budově obecní školy, a to v prostorách školního kabinetu. Škola byla již v roce 1962 zrušena pro malý počet žáků. Počátky místní knihovny jsou úzce spojeny právě se školou - za působení pana učitele Línrta se začaly půjčovat první knížky. První "oficiální" knihovnicí byla paní Hönigová -  to knihovna byla ještě umístěna v přízemí. V roce 1973 došlo k přestěhování knihovny do prvního patra budovy a radikální obměně knižního fondu.

 

Současnost

 

Budova dnes slouží jako obecní úřad. Knihovnicí je paní Brigita Prachařová. V současné době je v knihovně přes tisíc svazků.

V knihovně byla provedena rekatalogizace, knihy jsou označeny čárovými kódy a všechny tituly jsou k nalezení v katalogu knihovny v on-line podobě. Celý fond je opatřen novou folií a abecedními štítky pro snadnější vyhledávání.

 

Předtím ...

Potom ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paní knihovnice využívá nabídky výměnného fondu Regionální knihovny Teplice.

V roce 2009 se v mikulovské knihovně uskutečnilo páté setkání knihovníků neprofesionálních knihoven teplického regionu. (viz. fotogalerie)

OBRÁZEK : foto-urad.jpg

 
Proces zabral 0.0047 sekund času a 0.7MB paměti.